Informacje

Jak postępować z majątkiem odrębnym w trakcie rozwodu?

Jak radzić sobie z oddzielnym majątkiem podczas rozwodu

Oddzielny majątek jest własność nie podlega Kalifornii reguły wspólnotowej własności w rozwodzie. Mienie jest uważane za oddzielne, gdy jest:

nabyte przed zawarciem małżeństwa,
po separacji, lub
nabyte w trakcie małżeństwa poprzez pewne rodzaje prezentów lub spadków dla jednego małżonka nazwie.

Sposób postępowania z majątkiem odrębnym podczas rozwodu może mieć wpływ na to, ile z niego wyjdzie. Idealnie byłoby, gdybyś zachował swój majątek odrębny:

na oddzielnym koncie bankowym prowadzonym wyłącznie na twoje nazwisko, lub
w jakimś innym stanie, do którego małżonek nie miał dostępu lub do którego dołączone było jego nazwisko.

To zapewni, że majątek ten nie zostanie wymieszany z majątkiem wspólnym. Kiedy majątek miesza się w ten sposób, trudniej jest wysuwać roszczenia dotyczące oddzielnej własności. W niektórych przypadkach, może nie być w stanie wykazać, kawałek nieruchomości był oddzielny w ogóle. Z tego powodu, zawsze najlepiej jest myśleć z wyprzedzeniem i zrobić wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że oddzielny majątek jest dostępny tylko dla Ciebie.

Szczególnie podczas rozwodu, nie należy używać oddzielnych funduszy do jakichkolwiek celów wspólnoty. Kuszące może być wykorzystanie majątku odrębnego do pokrycia dodatkowych kosztów rozwodu. Może to być problematyczne. Ciężar dowodu spoczywa na Tobie, aby wykazać, że dany składnik majątku należy wyłącznie do Ciebie. Jeśli użyjesz swoich oddzielnych funduszy do celów wspólnoty, może się okazać, że na dobre zrezygnowałeś z ich wyłącznej własności. Wykwalifikowany adwokat będzie wiedział, jak dostarczyć ten dowód do sądu.

Jeśli chcesz, możesz przekazać lub przenieść własność, zwaną też transmutingiem, swojego oddzielnego majątku na współmałżonka. Nawet jeśli współmałżonek nie ma do niego prawa, jako twój oddzielny majątek możesz zrobić z nim, co chcesz podczas rozwodu.

Przy podziale długów i majątku w trakcie rozwodu, zostaniesz poproszony o ujawnienie majątku wspólnego i odrębnego w wykazie aktywów i długów. Twój odrębny majątek nie będzie uwzględniony w procesie podziału majątku wspólnego. Jednak nadal musi zostać ujawniona, aby dokładnie przedstawić sytuację finansową obojga małżonków.

Na przykład, duży fundusz powierniczy, który jest majątkiem odrębnym, nie zostanie podzielony w trakcie rozwodu. Zmienia on jednak profil majątkowy małżonka, który go posiada, a to może wpłynąć na nakazy alimentacyjne i inne aspekty podziału majątku. Porozmawiaj z adwokatem prawa rodzinnego doświadczonym w skomplikowanym podziale majątku, jeśli masz znaczną własność oddzielną lub masz majątek, który może być mieszanką własności wspólnej i oddzielnej.