Ceny warzyw za niskie

2014 rok jest korzystny pod względem produkcji rolnej oraz sadowniczej. Bardzo wcześnie zaczęła się wiosna, były odpowiednie warunki pogodowe podczas zimy. Produkcja jest znaczna. Ale prawie wszystkie owoce i warzywa są tańsze aniżeli rok temu. Wprowadzony przez Rosję zakaz wwozu prawie wszelkich owoców i warzyw z Polski sprawia, że rolniczy nie będą w stanie pokryć poniesionych wydatków. Niejednokrotnie koszty wytwórczości nie są przykrywane już przez zapłatę sprzedaży hurtowej. Obecny stopień cen jest zbyt niski dla producentów.