Chińsko-Polskie zebranie ekonomiczne

W dniu wczorajszym w Warszawie miała miejsce narada biznesowa Polska-Shandong. Jest to kolejna, co do potencjału narodowego prowincja w Chinach, główny punkt przemysłu ciężkiego oraz przemysłu wydobywczego. Zebranie miało na celu przedstawienie ewentualnym kontrahentom biznesowym możności i potencjału gospodarki Polski. Kluczowymi okręgami rozmów były ochrona środowiska, energetyka i przemysł metalurgiczny. Polska jest dziś największym partnerem Chin w Europie środkowo-wschodniej. Oczekuje się, iż w ciągu następnych pięciu lat obroty w handlu cudzoziemskim pomiędzy naszymi krajami muszą ulec podwojeniu.