Dobroczynna emigracja.

Emigracja z ojczyzny po 2004 roku wpłynęła na znaczną redukcję stopy bezrobocia oraz zasiliła krajową gospodarkę znaczną sumą transferów pieniężnych zza granicy. Jeśli jednak nie zacznie przeważać nad nią imigracja, wówczas w szerszej perspektywie czasu zaczniemy borykać się z coraz większymi problemami dotyczącymi przede wszystkim utrzymania systemu opieki społecznej. Co daje nam migracja? Naturalnie daje opcję na rozwój osobie, która wyjeżdża za pracą, przemieszcza się, zarabia tam pieniądze i wysyła te fundusze do ojczyzny. Naturalnie istnieją też te negatywne skutki, jednak nie mogą przeważyć one nad korzyściami.