NIK skontroluje darmowe podręczniki

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi efekty wprowadzenia darmowego podręcznika, badanie przeprowadzone zostanie w listopadzie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, iż urzędnicy sprawdzą głównie to, jak wprowadzenie darmowego podręcznika wpłynie na wydatki ponoszone przez rodziców na zakup pomocy dydaktycznych. NIK oceni również wartość tejże publikacji. Kontrola podręczników była planowana od dłuższego czasu i zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem darmowego elementarza. Początek akcji zapowiedziano na listopad. Wyniki zostaną podane na początku 2015 roku.

pisanie prac w języku angielskim