Nowy generator w elektrociepłowni w Zgierzu

Elektrociepłownia Zgierz podniosła własne siły wytwórcze. Firma ta to centralny miejscowy dostarczyciel ciepła, przede wszystkim na potrzeby okolicy. Elektryczność pochodząca z elektrociepłowni w Zgierzu wysyłana jest do firm z terenu zgierskiego parku przemysłowego. Oddany został do użytku turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy 20 MWe. W zeszłym roku w zgierskiej elektrociepłowni uruchomiono już do użytku kocioł wodny szczytowo-rezerwowy o mocy cieplnej 18 MW, opalany gazem z sieci lub olejem opałowym.