Polacy korzystają z niepublicznej opieki zdrowotnej

W zeszłym roku wartość rynku prywatnej opieki medycznej wyniosła ponad 35 miliardów złotych. Rozpatrując wydatki naszych rodaków na niepubliczną opiekę zdrowotną najniższy wskaźnik wzrostu można zaobserwować w wydatkach na zakup lekarstw i sprzętu medycznego. Największy wzrost zainteresowania notują ubezpieczenia zdrowotne i pakiety. Rynek ten prawdopodobnie będzie nadal powiększał się. W chwili obecnej rośnie on wyraźnie szybciej niż pozostałe gałęzie gospodarki – jeśli chodzi o ubezpieczenia i abonamenty, to tempo wzrostu jest dwucyfrowe. Modne stają się oferty łączone, na przykład konto bankowe z pakietem medycznym.