Polski kodeks ekologiczny

Bezzasadne według eko aktywistów oskarżenia o korupcję bądź też ekoterroryzm przyczyniły się do opracowania Karty Etycznej – ogłoszonego dzisiaj dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez ZSPZS. Owa organizacja skupia wszystkie znane eko ugrupowania z Polski. Główne założenia dokumentu to działanie zgodne z regułą maksymalnej rzetelności oraz jawności, kierowanie się uczciwością i legalnością jak i wyeliminowanie związków z inwestorami.