Powstały projekt poprawy Kodeksu pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy.

Projekt zmiany Kodeksu Pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie może przekraczać trzydziestu trzech miesięcy. Po upływie tego terminu umowa automatycznie stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Projekt został przekierowany do specjalistycznej konsultacji, które będą trwać do 21-go listopada. Intencją jest rozwiązanie przypadków niezasadnego podpisywania terminowych umów o pracę, w sytuacji, gdy winny być one na czas nieokreślony. Znowelizowany art. 251 ma określać następstwa przekroczenia wspomnianego czasu jak i liczny podpisywanych umów.