Przynależności do danej subkultury

Przynależność do określonej grupy społecznej jest dla nas ludzi niezwykle istotne. W wielu podstawowych sprawach wciąż rządzą nami prymitywne, plemienne lęki i przesądy. Człowiek jest istotą społeczną to powiedzenie choć istnieje już wiele lat w niczym nie straciło na swej aktualności. Wytworzyliśmy przez setki lat wiele różnych często bardzo skomplikowanych i zagmatwanych relacji społecznych.

Wielkie cywilizacje Azteków, Egipcjan, Babilonu dla nas ludzi wychowanych w kręgu kultury europejskiej wydają się zupełnie niezrozumiałe. Jednak dla ludzi żyjących wówczas były jak najbardziej oczywiste i za naturalne przyjmowali wszystko co się działo w ich kulturze. Cywilizacja zachodu również przechodziła przez wiele okresów zanim z gruzów antycznego świata oraz mroków średniowiecza wyłonił się obraz świata w jakim dorastamy. Jednak należy sobie zdawać sprawę, że nigdy w znanej nam historii nie było na naszej planecie tak wielu ludzi.

Ta niespotykana sytuacja wymusza na cywilizacjach dostosowanie się do niej. Tradycyjne więzi społeczne zanikają a na ich miejsce tworzą się subkultury. Czyli dwudziesto pierwszo wieczny odpowiednik plemienia. Subkultury wyróżniają się od innych ubiorem, wyglądem, fryzurą, rodzajem słuchanej muzyki czy też wyznawanych poglądów zarówno politycznych jak i religijnych lub filozoficznych. Tak jak wśród plemion tak i wśród członków różnych subkultur często panuje wrogość. I czasem trwa brutalna walka.
Czasem o przynależności do danej subkultury najczęściej mówi się subkultury młodzieżowej mogą świadczyć niewielkie detale. Na przykład bardzo popularne plakietki z namalowanymi hasłami lub rysunkami tak zwane badziki. Te plakietki to najczęściej okrągłe metalowe wpinki, które umieszcza się na ubraniu, plecaku. Informuje ona o tym w jakim nastroju jest danego dnia młody człowiek. Lub informuje ona otoczenia o wyznawanych przez niego poglądach politycznych gdyż często przypinka zawiera wytłoczone jakieś hasło polityczne.

Modne ostatnio stały się plakietki z nazwami ulubionych zespołów. Dzięki temu, jeśli młody człowiek nie wyróżnia się w żaden sposób ubiorem to po pinsy można poznać jakich ulubionych zespołów słucha. A co za tym idzie można wyciągnąć ostrożne wnioski do jakiej subkultury młodzieżowej należy. Oczywiście podczas nawiązywania kontaktów z takim młodym człowiekiem należy być bardzo ostrożnym by nie wzbudzić w nim wrogości.