Ścieżka edukacji i kariery

Kariera Polaków w większości nie jest związana z ich wykształceniem. Tylko 47% z nas pracuje na stanowiskach, do których predysponuje nas odbyta ścieżka nauki. Wynika to z badania Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie firmy Work Service. Nasze spojrzenie na studia zmienia się.

praca a naukaKierunkowe wykształcenie może być sporym atutem na rynku pracy. Uważa tam 75% osób, które wzięły udział w ankiecie. Zgodność profilu wykształcenia z profilem stanowiska pracy może być bardzo dobrym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Sam fakt ukończenia studiów wyższych przestał być jakąkolwiek kartą przetargową. Liczą się umiejętności oraz doświadczenie.

Sytuacja w polskim systemie edukacji przechodzi zmiany, jednak są one nieadekwatne do potrzeb rynku. Najszybciej reagują prywatne uczelnie, które tworzą coraz bardziej wyspecjalizowane kierunki. Są również coraz chętniej wybierany przez maturzystów, z racji większej różnorodności i programu, który przystoi do warunków rynku.

Wykształcenie samo w sobie cały czas traci na wartości. Pracodawcy baczniejszą uwagę przykładają do kompetencji. W publicznych szkołach zaś trudno aktualnie nabyć przydatne umiejętności. Jest to wyraźnie widoczne w wynikach ankiety. 53% ankietowanych potwierdza, że nie zajmuje stanowiska korespondującego z ukończonym wykształceniem. 32% nie pracuje nawet w wyuczonym zawodzie. W przypadku 1/6 odpowiedzi ankietowani stwierdzają, że praca i ścieżka edukacji pokrywają się w jakimś stopniu, jednak tylko częściowo.

Wpis powstał przy współpracy z serwisem e-pisanieprac.com.