darmowe podręczniki

NIK skontroluje darmowe podręczniki

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi efekty wprowadzenia darmowego podręcznika, badanie przeprowadzone zostanie w listopadzie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, iż urzędnicy sprawdzą głównie to, jak wprowadzenie darmowego podręcznika wpłynie na wydatki ponoszone przez rodziców na zakup pomocy dydaktycznych. NIK oceni również wartość tejże publikacji. Czytaj dalej