energetyka

Łupki bardziej ekologiczne

Przedstawiciele europejskiego sektora łupkowego twierdzą, że Europie gaz tego typu będzie przydatny do realizowania projektów klimatycznych, walki z globalnym ociepleniem, jak i zminimalizowania silnej zależności od importu energii. Już w czwartek RE zbierze się w Brukseli, ażeby przyjąć projekty najważniejszych zobowiązań mających związek z energią oraz klimatem, które obowiązywać mają do 2030r. Czytaj dalej

Nowy generator w elektrociepłowni w Zgierzu

Elektrociepłownia Zgierz podniosła własne siły wytwórcze. Firma ta to centralny miejscowy dostarczyciel ciepła, przede wszystkim na potrzeby okolicy. Elektryczność pochodząca z elektrociepłowni w Zgierzu wysyłana jest do firm z terenu zgierskiego parku przemysłowego. Czytaj dalej

Chiny przodują w wytwarzaniu czystej energii

Chiny przegoniły USA i państwa Europy w produkcji energii odnawialnej. Zdobywają ją głównie dzięki elektrowniom wodnym i wiatrowym. Moc wytwórcza Chin wynosi tyle, co produkcja energii ze źródeł odnawialnych Francji i Niemiec razem. Z wiatru, słońca i wody Chiny produkują 317 gigawatów energii.

Czytaj dalej

Anglicy inwestują w wydobycie węgla

Na terenie Anglii powstanie pierwsza od 25 lat kopalnia węgla kamiennego. Plany zakładają zatrudnienie blisko 50 osób. Inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostarczenie surowca do sąsiednich elektrowni. Angielska energetyka o charakterze węglowym wspiera się w przeważającej większości na przywozie surowca. Czytaj dalej

PKN Orlen – gaz łupkowy dopiero po 2020

Biuro rzecznika prasowego polskiego koncernu PKN Orlen udzieliło oświadczenia, jakoby zaczęcie regularnego wydobywania gazu łupkowego w naszym kraju przed 2020 rokiem nie było realne. Przeszkodę stanowią w głównej mierze różnej natury bariery podatkowe i prawne. Nie do końca wiadomo jakie stałe koszty będą wiązały się z kontynuowaniem wydobywania gazu, zaś obciążenia natury koncesyjnej z pewnością będą duże. Czytaj dalej

Rosyjski kryzys energetyczny

Aktualny kryzys na Ukrainie zapewne wyraźnie pokaże Unii Europejskiej, że najwyższy czas na dokonanie przemian w gospodarce paliwowej. Na chwilę obecną zaledwie jedno państwo należące do Unii, Dania, nie importuje energii. Czytaj dalej