praca

Ścieżka edukacji i kariery

Kariera Polaków w większości nie jest związana z ich wykształceniem. Tylko 47% z nas pracuje na stanowiskach, do których predysponuje nas odbyta ścieżka nauki. Wynika to z badania Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie firmy Work Service. Nasze spojrzenie na studia zmienia się. Czytaj dalej

Powstały projekt poprawy Kodeksu pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy.

Projekt zmiany Kodeksu Pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie może przekraczać trzydziestu trzech miesięcy. Po upływie tego terminu umowa automatycznie stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Projekt został przekierowany do specjalistycznej konsultacji, które będą trwać do 21-go listopada. Czytaj dalej

O zawodzie elektryka

Bardzo ważnym zawodem nie tylko na terenie naszego kraju, ale i na całym świecie jest zawód elektryka, albowiem osoby w tej branży zajmują się ogromną ilością różnorodnych czynności i prac. Warto mieć więc na uwadze, że zawód elektryka najczęściej kojarzy nam się z montażem, instalacją a także z naprawą instalacji o charakterze elektrycznym. Naturalnie jednak zawód ten może się różnić, albowiem obowiązki, potencjalnego elektryka w znacznym stopniu zależą od jego wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności. Na ogół jednak są to czynności bardzo podobne, dlatego można ująć je pod ogólnym zagadnieniem. Czytaj dalej

Grzywna za nieodpowiednią dokumentację czasu pracy kierowcy

Znaczna liczba kierowców odnosi się lekceważąco do potrzeby mienia aktualnego udokumentowania przez kierowcę swojej aktywności w danej dobie, oraz faktu nieprowadzenia auta. Surowe konsekwencje zagrażają nie tylko jemu samemu, ale także innym osobom.

Czytaj dalej

W dalszym ciągu znaczne różnice w wypłatach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie pomniejszać ilość bezrobotnych jak również poprawiać sytuację na polskim rynku pracy. Odrobiliśmy sporą ilość straty do bogatszych państw zachodnich, jeśli chodzi o średnią krajową wypłatę. Różnica jeszcze jednakże jest duża. Czytaj dalej

Wzrastają wypłaty, słabiej z zatrudnieniem

W zestawieniu 12-miesięcznym wzrost płac wyniósł 4.8% w ubiegłym miesiącu. Nie spodziewano się tego. Prognozowany był wzrost na poziomie pół procenta. Czytaj dalej

Maleje bezrobocie, wzrastają ceny

Znacząco rośnie ilość ofert pracy w naszym kraju. Liczba ta wzrosła o 1/10 w stosunku do marca tego roku. Sytuacja na rynku pracy powinna się w końcu poprawiać. Wiceminister polityki społecznej i pracy Jacek Męcina uważa, że stopa rejestrowanego bezrobocia obniży się do co najmniej 13,2% z 13,6%, odnotowanych w marcu. Czytaj dalej

Rynek pracy

Rynek pracy jest dzisiaj bardzo wymagający. Od stosunkowo młodych ludzi wymaga się dużego doświadczenia, znajomości najlepiej dwóch języków, ignorując przy tym językojczysty. Często decydujące są również kursy, czy szkolenia jakie ukończyła osoba starająca się o pracę.
Czytaj dalej

Czy studia dadzą nam pracę?

Bazując na swoim życiowym doświadczeniu rodzice mówią swoim dzieciom, aby kończyły studia, gdyż to zapewni im później dobry start w życiu zawodowym. Niestety, pomimo faktu, że intencje są dobre, sama porada nie jest dobra. Rynek pracy jest obecnie o wiele bardziej dynamiczny, niż w czasach naszych rodziców. Samo ukończenie uczelni wyższej nie daje nam praktycznie nic.  Czytaj dalej

Czym sugerować się wybierając kierunek studiów?

Niezwykle ważne jest to jaki kierunek studiów obierzemy. Najlepiej by był on zgodny z naszymi umiejętnościami i pragnieniami. Wielu młodych ludzi, gdy nie dostanie się na wymarzone studia, wybiera inny kierunek. Później jednak okazuje się, że nie są zadowoleni z tego gdzie pracują, co doprowadza ich do frustracji. Czytaj dalej