węgiel kamienny

Anglicy inwestują w wydobycie węgla

Na terenie Anglii powstanie pierwsza od 25 lat kopalnia węgla kamiennego. Plany zakładają zatrudnienie blisko 50 osób. Inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostarczenie surowca do sąsiednich elektrowni. Angielska energetyka o charakterze węglowym wspiera się w przeważającej większości na przywozie surowca. Czytaj dalej