W dalszym ciągu znaczne różnice w wypłatach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie pomniejszać ilość bezrobotnych jak również poprawiać sytuację na polskim rynku pracy. Odrobiliśmy sporą ilość straty do bogatszych państw zachodnich, jeśli chodzi o średnią krajową wypłatę. Różnica jeszcze jednakże jest duża. Realna siła nabywcza płac w krajach Zachodu jest dwa razy wyższa aniżeli w Polsce, nawet jeśli uwzględnimy że koszty mieszkania są wyższe. Zwyczajny Polak zyskuje 3,9 tys. zł, a Brytyjczyk czy Niemiec 14 tys. zł. Wyjazd do pracy za granicę nadal jest zyskowny, jednakże z czasem się to odmieni.