Informacje

Czy można umieścić klauzulę o zakazie dyskryminacji w odprawie?

Nikt nie chce być źle wychwalany, zwłaszcza przez niezadowolonego byłego pracownika.

Czy możesz zmusić pracownika do podpisania umowy o zachowaniu poufności jako część jego pakietu odpraw?

Umowy o zakazie konkurencji

W odróżnieniu od umów o zakazie konkurencji, które są niewykonalne w niektórych stanach, umowy o zakazie dyskontowania, ogólnie rzecz biorąc, są wykonalne. Klauzula o zakazie dyskryminacji zazwyczaj wymaga od pracownika przyrzeczenia, że nie będzie wygłaszał żadnych negatywnych komentarzy na temat firmy, które mogłyby zaszkodzić jej reputacji.

Ograniczenia w umowach o zakazie dyskryminacji

Chociaż klauzula o zakazie dyskryminacji może być zgodna z prawem, szeroko sformułowane umowy zakazujące chronionego dyskursu mogą naruszać niektóre prawa.

Na przykład, Sekcja 7 National Labor Relations Act chroni prawa pracowników do „angażowania się w inne uzgodnione działania w celu prowadzenia negocjacji zbiorowych lub innej wzajemnej pomocy lub ochrony”. Obejmuje to rozmowy na temat warunków pracy, wynagrodzenia lub godzin pracy. W sprawie klauzuli o zakazie dyskryminacji firmy Quicken Loan, National Labor Relations Board (Krajowa Rada ds. Stosunków Pracy) odrzuciła klauzulę o zakazie dyskryminacji firmy, ponieważ ograniczała ona prawo pracowników do „krytykowania pracodawcy i jego produktów w ramach ich praw wynikających z Sekcji 7”.

Jak utrzymać klauzule o zakazie dyskryminacji w zgodzie z prawem?

Oto kilka wskazówek, które pomogą zachować zgodność z prawem i wykonalność klauzul o zakazie dyskryminacji:

Jasno określ, co jest chronione – Nie mów tylko „żadnych dyskredytujących komentarzy”. Zdefiniuj, jakie wypowiedzi są zabronione. Na przykład: „Pracownicy zobowiązują się nie wypowiadać żadnych negatywnych lub nieprawdziwych stwierdzeń na temat…”.
Określ środek zaradczy — Ułatw egzekwowanie prawa poprzez określenie środka zaradczego. Jeśli pracownik naruszy klauzulę, czy straci pakiet odpraw? Czy będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 1000 dolarów?
Spotkaj się z prawnikiem — Zanim pracownik podpisze klauzulę, poproś prawnika, aby sprawdził, czy nie narusza ona paragrafu 7 i czy jest wykonalna na mocy innych przepisów danego stanu.