Informacje

Czy ponoszę odpowiedzialność, jeżeli ktoś ma reakcję alergiczną na mój produkt?

Szacuje się, że 15 milionów Amerykanów ma alergie pokarmowe, w tym 1 na każde 13 dzieci. Co trzy minuty, ktoś trafia na pogotowie z powodu reakcji alergicznej na alergię pokarmową.

Prawie 90 procent reakcji alergicznych jest wywoływanych przez mleko, jaja, orzeszki ziemne, orzechy drzewne, ryby, pszenicę, soję i skorupiaki. Przy tak powszechnym występowaniu alergii pokarmowych, czy możesz być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli ktoś ma reakcję alergiczną na Twoje produkty spożywcze?

Zaniedbanie

Nie możemy chronić naszych klientów przed wszelkimi szkodami. Nie możemy chronić ich przed nimi samymi. Producenci żywności i restauracje zazwyczaj nie ponoszą odpowiedzialności za urazy lub reakcje alergiczne, chyba że działali w sposób niedbały. Aby udowodnić zaniedbanie, klient musiałby wykazać, że firma naruszyła obowiązek i wyrządziła klientowi szkodę.

Sądy nie uznały obowiązku wykluczenia wszystkich alergenów z produktów spożywczych i ochrony wszystkich klientów przed reakcjami alergicznymi.

Obowiązek ostrzegania

Jednakże, restauracje i producenci żywności mogą mieć obowiązek ostrzegania klientów o alergenach.

Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act z 2004 r.

Uznając, że znaczna część populacji cierpi na alergie pokarmowe, oraz potencjalnie śmiertelny wpływ tego stanu, Kongres uchwalił Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004. Ustawa wymaga, aby etykieta żywności, która zawiera składnik będący „głównym alergenem pokarmowym” wyraźnie informowała o obecności alergenu.

Producenci żywności muszą umieszczać nazwy zwyczajowe głównych alergenów pokarmowych na liście składników. Na przykład, serwatka i lecytyna muszą być wymienione jako „serwatka (z mleka)” i „lecytyna (z soi)”.

Alternatywnie, etykieta może zawierać słowo „Zawiera” i listę głównych alergenów pokarmowych, takich jak „Zawiera pszenicę, mleko, jaja”.

Żywność, która jest nieprawidłowo oznakowana lub nie jest oznakowana głównymi alergenami, może zostać wycofana przez FDA.

Prawo stanowe

Niektóre stany, w tym Massachusetts, Michigan, Rhode Island i Virginia, wprowadziły prawo, które nakłada na restauracje obowiązek ostrzegania o możliwych alergenach pokarmowych w ich potrawach. W Massachusetts, menu restauracji musi zawierać informację: „Przed złożeniem zamówienia, prosimy o poinformowanie obsługi, czy ktoś z Państwa ma alergię pokarmową”. Restauracje są również zobowiązane do posiadania co najmniej jednego certyfikowanego menedżera ochrony żywności, który przeszedł przez stanowe szkolenie w zakresie świadomości alergenów.

Tak więc, podczas gdy nie musisz być odpowiedzialny za reakcję alergiczną klienta w zależności od prawa stanowego, podejmij kroki w celu ostrzeżenia klientów o głównych alergenach pokarmowych. Jest to uprzejmość wobec klientów, a wiadomość o śmierci klienta w wyniku reakcji alergicznej w restauracji może być bardziej szkodliwa społecznie niż jakakolwiek odpowiedzialność karna lub cywilna, z którą możesz się spotkać. Jeśli zostałeś pozwany za zaniedbanie, skonsultuj się z doświadczonym adwokatem obrony osobistej szkody.