Informacje

Śmieciowe faksy nadal istnieją, a teraz powodują federalne pozwy sądowe

Na wszelki wypadek, gdybyś myślał, że ostatni faks został zniszczony podczas kręcenia filmu „Office Space”, pomyśl jeszcze raz. Faksy nadal istnieją i najwyraźniej są wykorzystywane w kampaniach marketingowych. Tak bardzo, w rzeczywistości, że pozwy oparte na śmieciowych faksach z naruszeniem federalnych praw ochrony konsumenta wzrosły stukrotnie w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Skąd więc przychodzą te faksy? Do kogo są wysyłane? I dlaczego są one nielegalne?

Fakty dotyczące śmieci

Ustawa o ochronie konsumentów przez telefon z 1991 r. (TCPA) ogranicza sposoby, w jakie firmy mogą wykorzystywać technologię telefoniczną do zabiegania o klientów. Mówiąc dokładniej, TCPA zabrania używania automatycznych systemów wybierania numerów, sztucznych lub nagranych wiadomości głosowych, wiadomości tekstowych SMS oraz faksów do wysyłania niechcianych reklam. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy większość ludzi porzucała swoje faksy na rzecz skanerów i smartfonów, Kongres uchwalił ustawę Junk Fax Prevention Act (JFPA) z 2005 roku, która zmieniła ustawę TCPA, zwiększając odpowiedzialność finansową za wysyłanie niechcianych reklam faksowych.

Zgodnie z ustawą JFPA, wysłanie niechcianej reklamy mogło prowadzić do minimalnej kary cywilnej w wysokości 500 dolarów za stronę. I ta odpowiedzialność była ścisła – nawet jeśli faks został wysłany przypadkowo, lub był przeznaczony dla kogoś innego, 500 dolarów / strona minimalna kara nadal będzie stosowana, a te kary mogą być potrojone, jeśli naruszenie JFPA było umyślne lub świadome.

Ustawa JFPA zawiera wyjątek dla istniejących relacji biznesowych, czyli EBR. Aby podpadać pod wyjątek EBR, nadawca musi spełnić wszystkie jedenaście wymogów ustawowych, w tym:

Otrzymanie numeru faksu odbiorcy dobrowolnie od odbiorcy;
Umieszczenie informacji na pierwszej stronie niezamówionej reklamy, która instruuje odbiorcę, jak zażądać, aby nie otrzymywać przyszłych reklam; oraz
Telefon kontaktowy i numery faksu, dostępne 24/7, pozwalające odbiorcom na rezygnację.

Faks, który drukuje pieniądze

Biorąc pod uwagę wysoką poprzeczkę wyjątków EBR i ścisłą odpowiedzialność za naruszenie JFPA, powodowie byli zbyt szczęśliwi, aby zebrać na strome grzywny cywilne należne ofiarom zaskakujących reklam faksowych. The Wall Street Journal donosi, że liczba pozwów opartych na JFPA wzrosła z 44 w 2009 roku do 4,860 w roku ubiegłym. A American Bar Association podkreślił niektóre z największych nagród:

Firma zajmująca się leczeniem laserowym Cynosure Inc. zgodziła się w styczniu zapłacić 16 milionów dolarów za wysyłanie niechcianych faksów, które reklamowały jej seminaria. Grupa medyczna o nazwie Advanced Care Scripts zawarła ugodę na kwotę 9,25 mln dolarów, która została zatwierdzona przez sąd pod koniec ubiegłego roku. A MetLife Inc. zgodziła się w 2014 r. zapłacić 23 miliony dolarów, aby rozstrzygnąć kilka spraw dotyczących śmieciowych faksów, które powstały w wyniku wysyłek sprzedawców.

Pozwy o śmieciowe faksy nie wykazują żadnych oznak spowolnienia, więc unikaj narażania nieświadomych odbiorców na ten okropny dźwięk o wysokiej częstotliwości, jednocześnie narażając swoją małą firmę na miliony kar cywilnych.