Informacje

3 najczęstsze rodzaje kar nakładanych na małe firmy

Dla niektórych małych firm, zgodność z prawem może być często punktem spornym. W zależności od tego, jaki rodzaj działalności jest prowadzona, lokalizacja może mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o to, które przepisy są egzekwowane. Na przykład, na poziomie lokalnym, firma znajduje się w dzielnicy mieszkalnej może mieć martwić się o rzeczy, takich jak naruszenie hałasu.

Oprócz wszystkich lokalnych rozporządzeń, które małe firmy muszą nadążyć, istnieją również większe, stanowe i federalne naruszenia poziomu, które nawet małe firmy podlegają. Oto trzy z najczęstszych rodzajów grzywien, które są nakładane na małe firmy.

1. Naruszenia podatkowe

Wśród najczęstszych grzywien, jakie płacą firmy, są kary podatkowe za niedopłatę szacunkowych podatków oraz za niepłacenie podatków na czas. Dla wielu właścicieli małych firm, grzywny te są wynikiem złego planowania podatkowego, i można było po prostu uniknąć zatrudniając księgowego. Jeśli dana osoba ma zwyczaj gromadzenia naruszeń podatkowych, zatrudnienie regularnego księgowego prawdopodobnie przyniesie oszczędności netto w czasie.

Jeśli są już naruszenia podatkowe piętrzą się na swojej działalności, prawdopodobnie trzeba będzie szukać pomocy prawnika podatkowego, jak również.

2. Naruszenia OSHA

Nawet dla firm nie w branży budowlanej, naruszenia OSHA są regularnym zjawiskiem. Zgodnie z prawem stanowym i federalnym, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników. Naruszeniem może być po prostu niezamieszczenie jednego z tych dziwnie wyglądających plakatów wydanych przez państwo z dużą ilością drobnego druku (wiesz, te, które są wywieszane w pokoju wypoczynkowym). Jednakże, jeśli chodzi o naruszenia OSHA, firmy budowlane mają tendencję do zgarniania największej liczby naruszeń, ponieważ place budowy są często wypełnione problemami bezpieczeństwa, które mogą narazić pracodawców na grzywny lub inne konsekwencje.

3. Naruszenia przepisów o wynagrodzeniu i godzinach pracy

Pracodawcy są zobowiązani do płacenia swoim pracownikom zgodnie z państwowymi i federalnymi wymogami prawnymi. Niestety, wymagania te mogą być dość specyficzne, a kiedy pracodawca nie przestrzega tych wymagań, może podlegać grzywnom i karom. W zależności od tego, jak każdy stan egzekwuje swoje prawa dotyczące płac i godzin pracy, kary i grzywny mogą się różnić. Jednak większość stanów ma dość specyficzne zasady, które przewidują kary finansowe, jeśli pracodawca nie zrobi czegoś tak prostego jak dostarczenie szczegółowego wykazu wypłat z każdą wypłatą.