Informacje

Zwolniony satanista pozywa za dyskryminację religijną

Mężczyzna z Pensylwanii, który został zwolniony z pracy w lokalnym okręgu szkolnym, złożył dość nietypowy pozew o naruszenie praw pracowniczych. Były pracownik twierdził, że wypowiedzenie stanowiło akt dyskryminacji religijnej, ponieważ został zwolniony po tym, jak odmówił wykonania zadania, które naruszało jego przekonania religijne.

Podczas gdy sprawa dotycząca dyskryminacji religijnej może brzmieć bardziej godnie pożałowania niż nietypowo, religia tego mężczyzny, satanizm, może wzbudzić ciekawość. Podczas gdy satanizm jest często kojarzony z czczeniem diabła, czarami i złymi uczynkami, są to błędne i prawdopodobnie obraźliwe stereotypy. Organizacja ta w rzeczywistości stara się robić dobre rzeczy dla świata.

Wierzenia religijne potępionych

Zgodnie z prawem nie ma znaczenia, do jakiej religii należy dana osoba, ważne jest tylko, aby jej przekonania religijne były autentyczne, a organizacja, jeśli istnieje, była uznawana przez rząd. Jeśli ktoś cierpi z powodu dyskryminacji wynikającej z jego przekonań, może wystąpić z roszczeniem o dyskryminację na tle religijnym.

Chociaż niektórzy mogą uważać to za niesmaczne, satanizm jest prawdziwą zorganizowaną religią. Jednak członkowie nie czczą w rzeczywistości diabła, co jest faktem, który organizacja zazwyczaj szybko podkreśla. Istnieją jednak bardzo konkretne nauki i zasady, których członkowie przestrzegają. Większość, jeśli nie wszystkie, z tych nauk dotyczą traktowania innych ludzi i świata z szacunkiem i godnością. Oznacza to, najwyraźniej, brak rytualnych ofiar, oddawania czci diabłu, morderstw, ścinania głów, picia krwi i innych stereotypowych założeń.

Szczegóły sprawy

Powód w tej sprawie twierdzi, że został poproszony o pomoc w zmianie terminu rozmowy z rodzicami, która została przesunięta w wyniku nepotyzmu. Zgodnie z satanizmem i skargą powoda, wszystkie osoby powinny być traktowane równo, a prośba o zmianę terminu kogoś, kto ma pomóc w akcie nepotyzmu jest sprzeczna z tą nauką.

Kiedy powód odmówił i poskarżył się, że zadanie to narusza jego religię, został zwolniony. Zarzuca się również, że powód podany powodowi do wypowiedzenia był jedynie pretekstem do ukrycia dyskryminacyjnego lub odwetowego wypowiedzenia.

Najważniejszym wnioskiem dla pracodawców płynącym z tej sprawy jest to, aby nie odrzucać lekkomyślnie twierdzeń pracowników o dyskryminacji religijnej.