Informacje

Czy pracodawcy muszą powstrzymać nękanie pracowników w mediach społecznościowych?

Jak każdy pracodawca powinien już wiedzieć, ma on obowiązek przeciwdziałać molestowaniu w miejscu pracy. Ale jak większość pracodawców się dowiaduje, miejsce pracy wykracza poza mury biura, a interakcje między pracownikami, a co za tym idzie, możliwość molestowania, również się rozszerza, wylewając się poza biuro do mediów społecznościowych.

Podczas gdy Pierwsza Poprawka chroni wiele wypowiedzi pracowników w mediach społecznościowych, co jeśli te wypowiedzi stają się groźne lub sprawiają, że inni pracownicy czują się niebezpiecznie? Jakie obowiązki ma firma, aby chronić pracowników przed nękaniem w mediach społecznościowych?

Media antyspołecznościowe

Kwestia ta pojawiła się w niedawnym pozwie złożonym przez weterana EMT przeciwko Departamentowi Straży Pożarnej w Detroit. Kimberly Asaro twierdzi, że departament nie zrobił wystarczająco dużo, aby czuła się bezpiecznie pracując z Willie Braggiem, którego działania w mediach społecznościowych i poza nimi, jak twierdzi, stanowiły molestowanie. Bragg rzekomo napisał na Facebooku, że zgadza się „w 100 procentach” z postem, który brzmiał: „Biali mężczyźni, kobiety i dzieci powinni być gwałceni i zabijani. Biali ludzie powinni być używani jako przynęta na aligatory. Biali powinni być zniewoleni i bici, tak jak robili to Afroamerykanom”.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca nie może zrobić zbyt wiele, aby ograniczyć wypowiedzi w mediach społecznościowych w ogóle. Mogą istnieć wewnętrzne zasady, które ograniczają wolność pracowników do dyskredytowania lub zawstydzania firmy, ale mogą być one również ograniczone przez ochronę wolności słowa. Wypowiedzi, które są bezpośrednio skierowane do kolegów z pracy lub interakcje w mediach społecznościowych, które prowadzą do wejścia pracowników do miejsca pracy, mogą być regulowane przez zasady postępowania pracowników i przeciwdziałania molestowaniu. Jak zawsze, pracodawcy powinni mieć jasne i zwięzłe zasady dotyczące takich zachowań, jak również procedury postępowania w przypadku ich naruszenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu polityki przeciwdziałania molestowaniu pracowników lub reakcji na molestowanie w mediach społecznościowych w Twojej małej firmie, skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem ds. zatrudnienia w Twojej okolicy.