Informacje

Zrozumienie nakazów tymczasowych w sprawach rozwodowych

Zrozumienie nakazów tymczasowych w sprawach rozwodowych

Wkrótce po tym, jak pozwany otrzyma formalne zawiadomienie o postępowaniu w sprawie rozwiązania małżeństwa poprzez doręczenie pozwu, sędzia zazwyczaj przeprowadza rozprawę tymczasową w celu dokonania tymczasowych ustaleń dotyczących opieki nad dzieckiem, alimentów na dziecko, podziału majątku, alimentów na małżonka i innych kwestii.

Nie trzeba dodawać, że są to bardzo ważne ustalenia, a ponieważ tymczasowe przesłuchania zwykle występują około dwóch lub trzech tygodni po złożeniu petycji, nie ma wcześniejszych informacji dostępnych z odkrycia, więc nie ma nic innego niż ograniczone dowody i argumenty obrońców.

Opieka nad dzieckiem

Ta kwestia ma zasadniczo dwie podczęści. Opieka prawna to prawo do podejmowania ważnych decyzji dotyczących dzieci, takich jak to, do jakiej szkoły będą uczęszczać, jakiego lekarza będą widzieć i tak dalej. Fizyczna opieka jest, gdzie dzieci spędzają czas, na przykład, mogą „mieszkać” z rodzicem A i „odwiedzić” rodzica B. Kalifornia ma bardzo silne wspólne domniemanie opieki. Teoria głosi, że częsty i konsekwentny kontakt, jak również wysoki poziom wspólnego rodzicielstwa, są w najlepszym interesie dzieci, i to jest nadrzędna zasada w tych sprawach.

Domniemanie może być silne, ale jest dalekie od rozstrzygającego, a sędziowie rutynowo zamawiają nierówne ustalenia dotyczące opieki w oparciu o dowody w sprawie. Zazwyczaj, tym dowodem jest raport DCFS, który sędzia zamawia w prawie wszystkich spornych sprawach. Jednakże, w fazie tymczasowego zarządzenia, taki raport jest niedostępny. Tak więc, jeżeli rodzic uważa, że nierówny układ jest w najlepszym interesie dzieci, muszą istnieć wystarczające dowody nie będące raportami w rekordzie, aby obalić domniemanie. Takie dowody mogą obejmować:

Dokumentację szkolną: Karty raportów końcowych są pomocne, ale mogą być niekompletne lub wprowadzać w błąd. Zamiast tego, konkretne dowody, takie jak słaba ocena testu po weekendowej wizycie u matki, są zazwyczaj bardziej przekonujące.
Nagłe przypadki medyczne: Zamówienie ochronne ex parte jest dowodem nadużycia, ale ponieważ sędzia wydający usłyszał tylko jedną stronę historii, takie zamówienie niekoniecznie jest dyspozytywne. Aby wzmocnić ten obszar, sędzia będzie chciał zobaczyć zapisy szpitalne, zwłaszcza jeśli istnieją jakiekolwiek notatki w tych zapisach o potencjalnej przemocy domowej.
Zeznania świadków: Chociaż sędzia nie będzie automatycznie dyskontował zeznań przyjaciół i krewnych, którzy mogą mieć zrozumiałe uprzedzenia, nauczyciele, doradcy szkolni i inne neutralne osoby trzecie są często bardziej przekonujące.

Z pragmatycznego punktu widzenia, jeśli rodzic chce ograniczyć kontakt dzieci z drugim rodzicem, sędzia będzie chciał zobaczyć dość mocne dowody na to, że takie rozwiązanie nie leży w najlepszym interesie dzieci. Bardziej niż prawdopodobne jest, że zamiast nakazać nierówny podział, sędzia wyśle jednego z rodziców na terapię zarządzania gniewem, zajęcia dla rodziców i/lub terapię dla osób nadużywających substancji.

Wsparcie dziecka

Podobnie jak większość innych jurysdykcji, Kalifornia jest udział w dochodzie państwa, które w zasadzie aportuje alimenty na podstawie standardu życia dzieci będą miały, jeśli ich rodzice byli małżeństwem i żyli razem, w teorii, że wszystko inne w zasadzie karze dzieci.

Kwoty orientacyjne są domniemanie rozsądne, a rzeczywisty wzór używany do określenia tej kwoty jest dość skomplikowany. Podstawowe czynniki to:

Liczba dzieci: Sądy czasami modyfikują ten czynnik, jeśli rodzic ma pasierbów lub inne osoby na utrzymaniu, których nie ma przed sądem.
Dochody obojga rodziców: Illinois, Nevada, Texas i inne stany, w których obowiązuje procent od dochodu, przy ustalaniu kwoty płatności biorą pod uwagę tylko dochód zobowiązanego.
Potrzeby dzieci: Ten czynnik zmienia się w zależności od wieku. Ze względu na opiekę dzienną, małe dzieci mają zazwyczaj większe potrzeby finansowe; to samo dotyczy starszych nastolatków, którzy są zapisani na drogie zajęcia pozalekcyjne lub chcą prowadzić samochód.

Zasadniczo model podziału dochodu generuje całkowity obowiązek alimentacyjny, a sędzia dzieli ten obowiązek proporcjonalnie między rodziców. Nie bez powodu zatem wiele stanów, w których obowiązuje podział dochodu, ma słabsze prawo dotyczące wspólnej opieki nad dzieckiem, ponieważ skoro dzieci spędzają większość czasu z jednym z rodziców, nie ma potrzeby uwzględniania dochodów obojga rodziców.

Nawet w ramach tego systemu, alimenty na dzieci są stosunkowo mechanicznym procesem w większości przypadków, więc dokładne decyzje są możliwe przy ograniczonym odkryciu.

Alimenty

Ze względu na ograniczone ramy czasowe, żaden sędzia nie podejmuje długoterminowych decyzji dotyczących alimentów na małżonków na tak wczesnym etapie procesu. Zamiast czynników zwykle związanych z alimentami, takich jak długość związku i standard życia w trakcie małżeństwa, sędziowie starają się jedynie zachować finansowe status quo do czasu zakończenia rozwodu. Aby osiągnąć ten cel, a także ze względu na ograniczoną ilość informacji, większość sędziów stosuje pewną odmianę formuły z Santa Clara, która stanowi 40 procent dochodu netto zobowiązanego minus 50